Persuasive Online Copywriting Tips

Are you writing customer-focused copy?

In this Monday Morning Marketing Quote, we discuss — persuasive online copywriting tips — the single biggest improvement you can make to your website. Our quote comes from Bryan Eisenberg, Jeffrey Eisenberg and Lisa T. Davis and their book, Persuasive Online Copywriting: How to Take Your Words to the Bank.

“Are you talking about all the wonderful ways your visitors can benefit from your products or services, or are you talking about all the great features of your products, services or company? In other words, are you speaking the language of “you,” or are you caught up in the language of “we”? The words you use and how you use them tell your visitors where your focus is. Want them to stick around and eventually take the action you want? Then talk about them, their needs, their wants, and how they can get those needs and wants satisfied. Use customer-focused language.” — Bryan Eisenberg, Jeffrey Eisenberg and Lisa T. Davis

For more persuasive copywriting tips, please visit:

0

Copywriting-tips Van Dichter Ingmar Heytze – Interview Door Aartjan Van Erkel

Ingmar Heytze is mijn favoriete dichter. Als ik begin te lezen, kan ik niet meer stoppen. Welke copywriting-tips kunnen we van hem leren?

Ingmar leest een prachtig gedicht voor uit zijn nieuwe bundel, die is uitgekomen in februari 2015. De bundel gaat over het vaderschap, en het gedicht heet: Eerste echo.

De eerste zin van je gedichten maakt vaak nieuwsgierig. Hoe doe je dat, nieuwsgierig maken?

Probeer je die nieuwsgierigmakende zinnetjes eerst uit op anderen?

Als je een opdracht krijgt voor het schrijven van een gedicht, wat vragen ze dan van je?

Je zei in een interview: “Dichten is het zo geconcentreerd mogelijk op papier zetten van zo min mogelijk woorden die samen zoveel mogelijk zeggen.” Geldt dat niet voor alle goede teksten?

Als je een tekst schrijft waarmee je wilt overtuigen, geldt dan volgens jou ook dat je zo min mogelijk woorden moet gebruiken die zoveel mogelijk zeggen?

Jij werkt in je gedichten ook vaak met emotie. Ze zijn aandoenlijk, of kwetsbaar of grappig. Hoe doe je dat, emotie oproepen?

Heb jij ook weleens als copywriter gewerkt?

Je hebt een keer gezegd: “Schrijven is stelen van dieven”. Hoezo?

Wat is jouw truc? Wat maakt je stijl als dichter zo herkenbaar?

Over creativiteit en inspiratie wordt vaak geheimzinnig gedaan, terwijl het volgens mij heel ambachtelijk kan zijn. Daarom viel me dit op wat je zei: “Als dichter krijg je geen inspiratie, maar je krijgt bericht van een virusachtig programmaatje dat in je hoofd altijd meedraait.”

Wat moet een mens doen om een betere schrijver te worden?

0

Conversion Optimization & Website Personalization – Dynamic Yield Video Walk-through


Learn how Dynamic Yield increases engagement, optimizes conversions and grows your online business.

Meet Dynamic Yield, a SaaS-based solution for automated conversion optimization and real-time website personalization for retailers, marketers and publishers. See more at:

0

Effective Copywriting Tips


Early to Rise Associate Publisher Charlie Byrne shares the most important rule of effective copywriting and marketing.

0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes